Ta strona internetowa używa ciasteczek.


Idź na Facebook

Osoby Online: 1
17.8.2022
O nas
Akademia Muzyczna w Katowicach  - marzec 2012
Akademia Muzyczna w Katowicach - marzec 2012


        Orkiestra Dęta KWK Sośnica powstała w 1945 roku. Dyrygentem orkiestry jest absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach dr hab. Lesław Podolski (więcej), adiunkt Katedry Dyrygowania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

        Jesteśmy członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Prezesem, liczącego obecnie ponad 50 osób zespołu, został wybrany we wrześniu 1994 roku długoletni muzyk zespołu i działacz PZCHiO mgr Ryszard Buczek (więcej). Obecnie pełni on obowiązki Prezesa Gliwickiego Stowarzyszenia Kulturalnego Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica, w którego to ramach prawnych, począwszy od 1 stycznia 2007 roku, działa nasza orkiestra (zobacz podstronę Stowarzyszenie).

        Orkiestra od lat nie tylko wzbogaca swój repertuar o ambitne utwory muzyczne ale również podnosi swój poziom artystyczny. W rozległym repertuarze znajdują się utwory instrumentalne i wokalne reprezentujące muzykę klasyczną, sakralną, rozrywkową, jazzową, taneczną, marszową, biesiadną, folklor śląski wybitnych kompozytorów i aranżerów.

        Potwierdzenie rosnącego poziomu zespołu stanowi nagranie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat płyty DVD oraz pięciu płyt CD (szczegóły na podstronie Nasze nagrania), zawierających utwory instrumentalne i wokalne, o bardzo zróżnicowanej tematyce i stylistyce (śląski folklor, kolędy, utwory marszowe, klasyczne arie operetkowe i musicalowe, muzyka klasyczna i rozrywkowa).

        Pokaźna kolekcja dyplomów, pucharów i innych wyróżnień (zobacz) stanowi potwierdzenie sukcesów odnoszonych na przestrzeni dziesięcioleci w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania, Francja, Litwa, Ukraina, Białoruś, Węgry).

        Jednak najczęściej i najchętniej koncertuje w Gliwicach i naszym regionie. Występy orkiestry obejmują obsługę:
* świąt i uroczystości państwowych;
* jubileuszy i świąt branżowych, zakładowych, korporacyjnych;
* imprez wojewódzkich, miejskich, gminnych i osiedlowych;
* uroczystości o charakterze religijnym (np. udział w uroczystościach religijnych na Górze Św. Anny, Piekarach Śl., Rudach(zobacz), Licheniu (zobacz),Trzebnicy (zobacz), wieloletnie tradycyjne pielgrzymowanie do sanktuariów w Wambierzycach (zobacz) i Bardo Śląskim, występy przed obliczem Ojca Świętego z okazji 20-lecia pontyfikatu, wizyty Papieża w Gliwicach, dziękczynnej pielgrzymki Diecezji Gliwickiej do Rzymu, rocznicy wizyty papieża w naszym mieście (zobacz) i innych wydarzeń o charakterze sakralnym (zobacz));
* koncertów galowych i plenerowych (z udziałem wokalistów oraz konferansjera);
* koncertów marszowych.

        Wysoki poziom artystyczny oraz zaangażowanie w krzewieniu kultury muzycznej w środowisku zostały uhonorowane przez nagrody resortowe, Towarzystwa Przyjaciół Gliwic, Prezydenta Miasta (zobacz), PZCHiO (zobacz) i tym co cieszy najbardziej - aplauzem i uznaniem szerokiej rzeszy sympatyków naszej działalności muzycznej (zobacz).

        Na koniec kilka słów o początkach zespołu. Orkiestra Dęta KWK "Sośnica" powstała we wrześniu 1945 roku z inicjatywy muzykujących górników. Inspiratorami zespołu liczącego 26 osób byli: Jerzy Szary, Władysław Kożusznik, Jerzy Respondek, Wilhelm Sznajder i Adam Szlupik. Pierwszym kapelmistrzem został doskonały muzyk Leopold Eberle (więcej). Kolejnymi dyrygentami byli: Eryk Kośmicki (więcej), Gustaw Lasek (więcej), Adolf Stasz (więcej), Henryk Kwiryn (więcej) i Kazimierz Studziński (więcej).