Ta strona internetowa używa ciasteczek.


Idź na Facebook

Osoby Online: 1
16.8.2022
Stowarzyszenie
Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., wychodząc naprzeciw nieuchronnym zmianom, jakie dotykają wszystkie orkiestry dęte związane z przemysłem wydobywczym, orkiestra nasza działa w nowych ramach prawnych. Wielomiesięczny wysiłek organizacyjny dotychczasowego zarządu orkiestry i przedstawicieli KWK "Sośnica-Makoszowy" zaowocował rejestracją Gliwickiego Stowarzyszenia Kulturalnego Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica.

W skład stowarzyszenia wchodzą dotychczasowi członkowie orkiestry, przedstawiciele KWK "Sośnica-Makoszowy" oraz osoby zainteresowane czynnym wspieraniem działalności statutowej stowarzyszenia.

W dniu 22 marca 2012 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podsumowało pierwsze lata pracy Stowarzyszenia. Wybrano również nowe władze Stowarzyszenia. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

Imię i Nazwisko FunkcjaFoto
mgr Ryszard Buczek prezes zarządu
dr Lesław Podolski wiceprezes d/s artystycznych
mgr inż. Mariusz Tuszkiewicz wiceprezes
mgr inż. Jacek Błaszczyk sekretarz
mgr Dorota Pompa skarbnik
Jerzy Faber członek zarządu
mgr Marek Abramski członek zarządu
mgr Marian Ogórek członek zarządu
Komisja rewizyjna
Jakub Kłos przewodniczący
Krystian Magiera członek komisji
mgr Grzegorz Wieczorek członek komisji
mgr inż. Jarosław Kopczyński członek komisji