Ta strona internetowa używa ciasteczek.


Idź na Facebook

Osoby Online: 2
17.1.2022
Kronika
 • 2011-08-20 Wyjazd do Brasławia na Białorusi

         W sierpniu 2011 celem kolejnego wyjazdu orkiestry była Białoruś, a konkretnie miasto Brasław, do którego Orkiestra Dęta KWK "Sośnica" udała się na zaproszenie Diecezji Witebskiej. W organizację wyjazdu zaangażowane było również, działające pod patronatem Senatu RP Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Z życzliwym zrozumieniem i pomocą w zakresie organizacji wyjazdu Orkiestra spotkała się również ze strony dyrekcji i strony społecznej KWK "Sośnica-Makoszowy". Wyjazd nastąpił w dniu 16 sierpnia br.

         Brasław leży na pograniczu białorusko-litewsko-łotewskim, pośród malowniczego krajobrazu z licznymi jeziorami (ok. 2 tys.). Miejscowość zamieszkuje 10 000 mieszkańców, z czego 70% jest Polakami lub przyznaje się do swoich polskich korzeni.

         W 1500 roku Bracław otrzymał prawa miejskie. W latach 1773 - 1775 był stolicą województwa w I Rzeczypospolitej. Do 1945 r. znajdował się w granicach II RP. Przed wojną był najdalej na wschód wysuniętym miastem powiatowym, wchodzącym w skład województwa wileńskiego. Niedaleko od Brasławia w miejscowości Miory przebiegała ówczesna granica polsko - sowiecka. Obecnie Brasław jest siedzibą rejonu brasławskiego w obwodzie witebskim.

         Droga Orkiestry do Brasławia wiodła przez Wilno, gdzie na Starym Mieście i przed Kaplicą MB Ostrobramskiej muzycy w górniczych mundurach wzbudzili nieskrywane zainteresowanie mieszkańców i licznie odwiedzających Wilno uczestników wycieczek z całego świata.

         W dniu 19 sierpnia br., w godzinach rannych Orkiestra uczestniczyła w uroczystości zaciągnięcia warty i złożenia kwiatów na brasławskim cmentarzu, na którym znajdują się groby polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Uroczystość zorganizowana została przez Krajowe Stowarzyszenie Brasławian. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Stowarzyszenia - Pan Władysław Krawczuk. Honorową Wartę przy grobach zaciągnęły harcerki i harcerze z Chorągwi Mazowieckiej. Górnicza orkiestra odegrała "Mazurka Dąbrowskiego", "Pierwszą Brygadę" oraz "Warszawiankę". W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele powiatu legionowskiego w osobach Pana Janusza Kubickiego i Pana Andrzeja Szczodrowskiego oraz przedstawiciele miejscowych władz samorządowych.

         Tego samego dnia wieczorem, w wigilię drugiej rocznicy koronacji papieskimi koronami cudownego obrazu MB Królowej Jezior orkiestra pod batutą dr Lesława Podolskiego uświetniła Mszę Św. koncelebrowaną przez ks. bp. Władysława Blina - Ordynariusza Diecezji Witebskiem oraz ks. bp. Mariana Kruszyłowicza z Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Podczas Mszy Świętej odprawionej w miejscowym kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny liczne grono Brasławian przyjęło sakrament bierzmowania. Wieczorem na miejscowej scenie w kształcie łodzi odbył się koncert orkiestry, w którym żywiołowo uczestniczyła licznie zgromadzona publiczność. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

         Następnego dnia w sobotę, 20 sierpnia górnicza orkiestra zagrała podczas uroczystej Mszy Świętej odpustowej ku czci NMP. Msza Święta odprawiona została na wzniesieniu przed kościołem parafialnym, jej celebransem głównym był ks. bp Antoni Ziemianko, administrator apostolski Archidiecezji Mińsko- Mohylewskiej. Orkiestrze towarzyszył chór z Witebska wraz ze zespołem muzycznym.

         Proponowany przez lokalne władze wieczorny koncert Orkiestry nad brasławskim jeziorem niestety nie doszedł do skutku z uwagi na zbliżający się nieubłaganie termin powrotu do kraju. W czasie pobytu w Brasławiu orkiestra spotkała się z ogromną serdecznością i życzliwością miejscowej ludności. Dla wielu mieszkających tam Polaków spotkanie z Orkiestrą było źródłem głębokich przeżyć i wzruszeń. W pożegnalnych rozmowach zapraszano orkiestrę do ponownego - obowiązkowego przyjazdu do Brasławia za rok.

  Jacek Błaszcyk, sekretarz zarządu
  Gliwickiego Stowarzyszenia Kulturalnego
  Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica  Zobacz galerię zdjęć

  Więcej galerii na stronie orkiestry