Powrót na stronę głównąNawigacja po fotografiach: poprzednie   3    następne
Poczet sztandarowy górników, przedstawiciele orkiestry KWK Sośnica-Makoszowy, delegacje i księża